Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17086 ДГС Болярка 23.08.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 30,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
17076 ДГС Болярка 01.08.2022 4 мжд, кгбр Лесокултурни мероприятия 2,193.91 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии държавна собственост в обект № 4 Виж пълна информация
17071 ДГС Болярка 26.07.2022 2237; 2238 ак, кдб, цр, кгбр, мжд, ббрс, пкл Добив на дървесина 16,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2237 и 2238 Виж пълна информация
17067 ДГС Болярка 20.07.2022 2235; 2236 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, трп, чб, чрш Добив на дървесина 53,312.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2235 и 2236 Виж пълна информация
17066 ДГС Болярка 18.07.2022 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 13,193.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
17044 ДГС Болярка 02.06.2022 2216 гбр, здб, мжд, пкл, срлп, цр Добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17044 на ДГС Болярка от 02.06.2022 е прекратена!
17013 ДГС Болярка 19.04.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 77,713.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17013 на ДГС Болярка от 19.04.2022 е прекратена!
16981 ДГС Болярка 10.03.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 66,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 16981 на ДГС Болярка от 10.03.2022 е прекратена!
16982 ДГС Болярка 10.03.2022 2220; 2221 бл, кгбр, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 16,902.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - местни търговци - обекти 2220, 2221 Виж пълна информация
16985 ДГС Болярка 10.03.2022 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 24,181.62 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 1 Виж пълна информация
16901 ДГС Болярка 09.12.2021 2214, 2215, 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 103,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2215, 2216 Виж пълна информация
16840 ДГС Болярка 23.09.2021 2103, 2122 ак, бб, бк, гбр, здгл, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 48,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2103, 2122 Виж пълна информация
16841 ДГС Болярка 23.09.2021 2123, 2126, 2130 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 73,231.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2123, 2126, 2130 - местни търговци Виж пълна информация
16835 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 6,126.51 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
16836 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 3,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 3 Виж пълна информация
16789 ДГС Болярка 28.07.2021 2129 срлп, цр, бл, злб, пкл, мжд Добив на дървесина 2,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2129 Виж пълна информация
16790 ДГС Болярка 28.07.2021 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 ак, бб, бврб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чел, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 Виж пълна информация
16741 ДГС Болярка 14.05.2021 2111, 2124 бб, бк, гбр, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 79,603.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2111, 2124 Виж пълна информация
16700 ДГС Болярка 31.03.2021 2101 ак, бб, бк, гбр, здб, лп, мжд, пкл, цр, чб, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 20,993.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2101 Виж пълна информация
16701 ДГС Болярка 31.03.2021 2121 цр, бл, лп, мжд, кгбр, кдб Добив на дървесина 11,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2121 Виж пълна информация