Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Болярка

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

06.06.2023 ДГС Болярка Резюме анализ за проведен мониторинг за 2022 г. Свали файла
06.06.2023 ДГС Болярка Уведомление до заинтересовани страни за предстоящ одит Свали файла
14.03.2023 ДГС Болярка Планирано ползване през 2023 г. по населени места Свали файла
26.10.2022 ДГС Болярка Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Свали файла
21.06.2021 ДГС Болярка Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Свали файла
21.06.2021 ДГС Болярка Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 Свали файла
01.06.2021 ДГС Болярка горска сертификация Свали файла
28.05.2021 ДГС Болярка Декларация Свали файла
27.05.2021 ДГС Болярка Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново Свали файла
22.06.2020 ДГС Болярка Оценка на въздействието от дейността на ДГС "Болярка", гр. В. Търново Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

12.02.2024 ДГС Болярка ДГС Болярка, гр. В. Търново - Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на физически лица (в сила от 12.02.2024 г.) Свали файла
04.01.2024 ДГС Болярка Ценоразпис за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад в сила от 01.01.2024 г. Свали файла
05.01.2023 ДГС Болярка Ценоразпис - цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад при ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново към СЦДП ДП гр. Габрово в сила от 01.01.2023г. Свали файла
15.07.2022 ДГС Болярка Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Свали файла
15.07.2022 ДГС Болярка Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Свали файла
17.05.2022 ДГС Болярка Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 20.05.2022 г. Свали файла
01.02.2022 ДГС Болярка Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 25.01.2022 г. Свали файла
26.02.2021 ДГС Болярка ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Свали файла
22.05.2020 ДГС Болярка Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад в сила от 15.05.2020 г. Свали файла
03.01.2019 ДГС Болярка Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини