Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Христо Мънков 0885643330
горски стражар Мерт Чолаков 0876123545
горски стражар Стефан Димитров 0886736077
ръководител счетовоедн отдел / главен счетводител Нели Николова 0889200843
специалист, лесовъдство Добромир Гуглов
директор инж. Никола Воденичаров 0888096201
заместник-директор инж. Надко Найденов 0888849563
лесничей / старши лесничей инж. Дончо Дончев 0889433697
лесничей инж. Мартина Чанева 0885500035
лесничей инж. Борислав Бонев 0884565724
специалист лесовъдство Румен Рачев 0889815925
експерт, стопански дейности Мелиха Мюмюнова 0887612170
счетоводител Анелия Зарзаланова 0886018318
счетоводител / касиер Даниела Трифонова 0886019860
горски стражар Васил Йорданов 0889433745
горски стражар Даниел Анчев 0887612169
горски стражар Димитър Димитров 0889433721
горски стражар Иван Иванов 0889815922
горски стражар Йордан Фердинандов 0889529835
горски стражар Йордан Йорданов 0882506039
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс:
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч