Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности Вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различни.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf