Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка 24.09.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина - 312 б График.pdf
ДГС Болярка 14.08.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf
ДГС Болярка 07.07.2020 Документ ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Оценка въздействие дейност ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция 2020 Вътрешни правила защита лица подали сигнали.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупция 2020 политика срещу корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с права на собственост и ползване 2020 Вътрешни правила спорове.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит Горска сертификация 2020 Доклад годишен одит.pdf
ДГС Болярка 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад в сила от 15.05.2020 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 17.03.2020 Документ Мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19 Съобщение.pdf
ДГС Болярка 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Болярка.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 16.11.2018 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите за 2019 г. Обем дървесина за 2019 г. - местни търговци.docx
ДГС Болярка 12.10.2018 Документ Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните Информация относно обработването на лични данни съгласно Общ Ре.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги Списък дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г. на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Политика за управление на горите на територията на ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ Екологични стойности на територията на ДГС "Болярка" и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности Анализ Екологични стойности, които могат да бъдат засегнати от горскостопанските дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Актуален списък на страничните горски продукти Актуален списък на страничните горски продукти.pdf