Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка 17.03.2020 Документ Мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19 Съобщение.pdf
ДГС Болярка 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Болярка.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВКС ДГС Болярка.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 16.11.2018 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите за 2019 г. Обем дървесина за 2019 г. - местни търговци.docx
ДГС Болярка 12.10.2018 Документ Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните Информация относно обработването на лични данни съгласно Общ Ре.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново ДОКЛАД ВКС БОЛЯРКА ВТ.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги Списък дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г. на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Политика за управление на горите на територията на ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ Екологични стойности на територията на ДГС "Болярка" и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности Анализ Екологични стойности, които могат да бъдат засегнати от горскостопанските дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Актуален списък на страничните горски продукти Актуален списък на страничните горски продукти.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности Вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различни.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf