Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15456 ДГС Болярка 28.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране Виж пълна информация
15426 ДГС Болярка 07.08.2018 1829 бб, см, бк, гбр, здб Добив на дървесина 7,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция - обект 1829 Виж пълна информация
15427 ДГС Болярка 07.08.2018 1830 лп, здб, цр, пкл, гбр, бл Добив на дървесина 2,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обект 1830 Виж пълна информация
15354 ДГС Болярка 18.06.2018 1829 бб, см, бк, гбр, здб Добив на дървесина 7,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
Процедура № 15354 на ДГС Болярка от 18.06.2018 е прекратена!
15319 ДГС Болярка 18.05.2018 1819, 1825 лп, здб, цр, пкл, мжд, кгбр, бл, кдб, чдб, ор, см, Добив на дървесина 24,651.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - местни търговци - обекти 1819, 1825 Виж пълна информация
15275 ДГС Болярка 11.04.2018 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 ак, бк, бл, брз, врб, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чдб, чрш Добив на дървесина 114,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - местни търговци обекти 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 Виж пълна информация
15235 ДГС Болярка 07.03.2018 ЛКД 3 Лесокултурни мероприятия 7,009.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект 3 Виж пълна информация
15227 ДГС Болярка 28.02.2018 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 41,778.37 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект 1 Виж пълна информация
15228 ДГС Болярка 28.02.2018 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 65,533.43 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект 2 Виж пълна информация
15203 ДГС Болярка 27.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 9 /девет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15191 ДГС Болярка 19.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15195 ДГС Болярка 05.02.2018 1812 бб, чб Продажба на дървесина 65,273.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект 1812 Виж пълна информация
15198 ДГС Болярка 30.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя-спрей за маркиране Виж пълна информация
15103 ДГС Болярка 13.12.2017 1801С: 1802С; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810 бб, чб, здгл, ак, кгбр, мжд, тп, гбр Продажба на стояща дървесина корен 341,903.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване - обекти 1801С: 1802С; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810 Виж пълна информация
15104 ДГС Болярка 13.12.2017 1811С бб, чб, цр, гбр, здб, Добив на дървесина 100,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция - обект 1811С Виж пълна информация
15088 ДГС Болярка 08.12.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части за 3 (три) броя МПС Виж пълна информация
Процедура № 15088 на ДГС Болярка от 08.12.2017 е прекратена!
15084 ДГС Болярка 20.11.2017 1735 цр, бл, кгбр Добив на дървесина 2,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите Виж пълна информация
15062 ДГС Болярка 27.10.2017 1735 цр, бл, кгбр Добив на дървесина 2,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина във връзка с чл. 193 от ЗГ Виж пълна информация
Процедура № 15062 на ДГС Болярка от 27.10.2017 е прекратена!
15063 ДГС Болярка 27.10.2017 1736 бб, чб Добив на дървесина 7,463.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
14961 ДГС Болярка 27.07.2017 1734 лп, мжд, цр, кгбр, кдб Добив на дървесина 1,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина във връзка с чл. 193 от ЗГ Виж пълна информация