Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15884 ДГС Болярка 20.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 11 броя служебни МПС Виж пълна информация
15869 ДГС Болярка 09.08.2019 1917, 1923, 1925, 1934 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Добив на дървесина 44,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1923, 1925, 1934 Виж пълна информация
15795 ДГС Болярка 26.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя МПС Виж пълна информация
15787 ДГС Болярка 28.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми джанти за МПС Виж пълна информация
15725 ДГС Болярка 07.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя служебни автомобили Виж пълна информация
Процедура № 15725 на ДГС Болярка от 07.05.2019 е прекратена!
15731 ДГС Болярка 23.04.2019 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 ак, бк, гбр, здб, глд, лп, кгбр, бл, трп, мжд, цр, чб, пкл, Добив на дървесина 134,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 Виж пълна информация
15695 ДГС Болярка 15.03.2019 1 Лесокултурни мероприятия 30,583.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект № 1 Виж пълна информация
15696 ДГС Болярка 15.03.2019 2 Лесокултурни мероприятия 91,999.31 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект № 2 Виж пълна информация
15697 ДГС Болярка 15.03.2019 3 Лесокултурни мероприятия 7,073.32 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект № 3 Виж пълна информация
15698 ДГС Болярка 12.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 280.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застрахователни услуги - задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 1 бр. служебно МПС Виж пълна информация
15627 ДГС Болярка 07.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя служебни автомобили Виж пълна информация
15642 ДГС Болярка 25.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 бр. МПС Виж пълна информация
15665 ДГС Болярка 12.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
15548 ДГС Болярка 07.12.2018 1912, 1913, 1914, 1915 ак, бк, гбр, здб, цр, бл, кгбр, лп, мжд, пкл Добив на дървесина 25,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина - сеч и извоз до временен склад - обекти 1912, 1913, 1914, 1915 Виж пълна информация
15549 ДГС Болярка 07.12.2018 1916 бб, чб, лп Продажба на дървесина 36,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект 1916 Виж пълна информация
15542 ДГС Болярка 05.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 ак, айл, бк, гбр, здб, бл, лп, трп, цр, чрш, пкл, кгбр, мжд, тп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 465,623.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 Виж пълна информация
15543 ДГС Болярка 05.12.2018 1907, 1908, 1909, 1910 ак, бк, гбр, здб, цр, бл, кгбр, лп, мжд, пкл Продажба на дървесина 312,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обекти 1907, 1908, 1909, 1910 Виж пълна информация
15544 ДГС Болярка 05.12.2018 1911 бб, чб, цр, гбр, здб, лп, мжд, пкл Добив на дървесина 111,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция - обект 1911 Виж пълна информация
15486 ДГС Болярка 12.10.2018 1834, 1835 бб, чб, гбр, ак, кгбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 130,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1834, 1835 Виж пълна информация
15471 ДГС Болярка 20.09.2018 1831, 1832, 1833 бк, гбр, чрш, бб, чбцр, здб, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 25,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци обекти 1831, 1832, 1833 Виж пълна информация