Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16155 ДГС Болярка 13.03.2020 2006, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ак, бб, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 294,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2006, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 Виж пълна информация
16122 ДГС Болярка 19.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 12 броя служебни МПС Виж пълна информация
16079 ДГС Болярка 22.01.2020 2010, 2011, 2013 гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 143,435.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2010, 2011 и 2013 Виж пълна информация
16080 ДГС Болярка 22.01.2020 2012; 2014 здб, лп Продажба на дървесина 78,649.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти 2012 и 2014 Виж пълна информация
16088 ДГС Болярка 21.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
16003 ДГС Болярка 11.12.2019 2010; 2011 ак, ббрс, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 135,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2010 и 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16003 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
16004 ДГС Болярка 11.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ак, бб, ббрс, бк, бл, гбр, глд, гло, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, тп, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 449,103.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Виж пълна информация
16005 ДГС Болярка 11.12.2019 2012 здб, лп Продажба на дървесина 78,649.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 2012 Виж пълна информация
Процедура № 16005 на ДГС Болярка от 11.12.2019 е прекратена!
15990 ДГС Болярка 13.11.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 5,719.34 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (1 брой МПС) Виж пълна информация
15973 ДГС Болярка 07.11.2019 1917, 1923, 1925 ббрс, бл, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 61,023.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925 Виж пълна информация
15970 ДГС Болярка 25.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 8,049.17 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (2 броя МПС) Виж пълна информация
15958 ДГС Болярка 22.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
15943 ДГС Болярка 17.10.2019 1917, 1923, 1925, 1933 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 199,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925, 1933 Виж пълна информация
15932 ДГС Болярка 15.10.2019 ЛКД 4 Лесокултурни мероприятия 996.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, обект № 4 Виж пълна информация
15895 ДГС Болярка 10.09.2019 1917, 1923, 1925, 1926, 1931 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, трп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 159,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925, 1926, 1931 Виж пълна информация
15884 ДГС Болярка 20.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 11 броя служебни МПС Виж пълна информация
15869 ДГС Болярка 09.08.2019 1917, 1923, 1925, 1934 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Добив на дървесина 44,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1923, 1925, 1934 Виж пълна информация
15795 ДГС Болярка 26.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя МПС Виж пълна информация
15787 ДГС Болярка 28.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми джанти за МПС Виж пълна информация
15725 ДГС Болярка 07.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 броя служебни автомобили Виж пълна информация
Процедура № 15725 на ДГС Болярка от 07.05.2019 е прекратена!