Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3502 ДГС Болярка 08.02.2012 Продажба на стояща дървесина корен 126,973.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3016 ДГС Болярка Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 23бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Виж пълна информация