Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4527 ДГС Болярка 23.07.2012 Лесокултурни мероприятия 3,850.32 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД - ОМН Виж пълна информация
4502 ДГС Болярка 19.07.2012 Добив на дървесина 74,579.76 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4498 ДГС Болярка 17.07.2012 Продажба на дървесина 175,384.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4495 ДГС Болярка 16.07.2012 Добив на дървесина 79,365.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4097 ДГС Болярка 25.06.2012 Продажба на дървесина 97,194.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3705 ДГС Болярка 21.06.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3860 ДГС Болярка 07.06.2012 Добив на дървесина 172,618.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3853 ДГС Болярка 04.06.2012 Продажба на дървесина 467,937.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3605 ДГС Болярка 02.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 465,298.05 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3010 ДГС Болярка 09.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
2964 ДГС Болярка 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 237,819.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3005 ДГС Болярка 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 237,819.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
2967 ДГС Болярка 12.03.2012 -
Предмет: Виж пълна информация
3008 ДГС Болярка 12.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Виж пълна информация
3014 ДГС Болярка 08.02.2012 Продажба на стояща дървесина корен 126,973.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3502 ДГС Болярка 08.02.2012 Продажба на стояща дървесина корен 126,973.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3016 ДГС Болярка Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 23бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Виж пълна информация