Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Болярка

5158
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 11.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

5161
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 11.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

4983
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 28.08.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 58,727.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4680
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 02.08.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 128,257.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4527
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 23.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 3,850.32 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4502
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 19.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 74,579.76 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4498
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 17.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 175,384.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4495
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 16.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 79,365.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4097
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 25.06.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 97,194.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3705
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 21.06.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3860
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 07.06.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 172,618.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3853
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.06.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 467,937.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3605
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 02.05.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 465,298.05 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3010
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 09.04.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

2964
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 29.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 237,819.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3005
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 29.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 237,819.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

2967
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 12.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга -
Начална цена
Виж пълна информация

3008
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 12.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена
Виж пълна информация

3014
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 08.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 126,973.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3502
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 08.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 126,973.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация