Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4977 ДГС Болярка 18.09.2012 Процедури по ЗЛОД 23,905.45 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Осенари-Кладни дял" Виж пълна информация
4965 ДГС Болярка 17.09.2012 Процедури по ЗЛОД 7,869.56 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Бутора" Виж пълна информация
4974 ДГС Болярка 17.09.2012 Процедури по ЗЛОД 9,288.59 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Къпиново" Виж пълна информация
4954 ДГС Болярка 13.09.2012 Процедури по ЗЛОД 6,021.45 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Кеси Кору" Виж пълна информация
4957 ДГС Болярка 13.09.2012 Процедури по ЗЛОД 5,123.81 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Сашево" Виж пълна информация
4960 ДГС Болярка 13.09.2012 Процедури по ЗЛОД 9,996.17 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Елеза" Виж пълна информация
5158 ДГС Болярка 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Трудова злополука" Виж пълна информация
5161 ДГС Болярка 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховане на имущество Виж пълна информация
4983 ДГС Болярка 28.08.2012 Добив на дървесина 58,727.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4680 ДГС Болярка 02.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 128,257.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4527 ДГС Болярка 23.07.2012 Лесокултурни мероприятия 3,850.32 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД - ОМН Виж пълна информация
4502 ДГС Болярка 19.07.2012 Добив на дървесина 74,579.76 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4498 ДГС Болярка 17.07.2012 Продажба на дървесина 175,384.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4495 ДГС Болярка 16.07.2012 Добив на дървесина 79,365.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4097 ДГС Болярка 25.06.2012 Продажба на дървесина 97,194.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3705 ДГС Болярка 21.06.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3860 ДГС Болярка 07.06.2012 Добив на дървесина 172,618.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3853 ДГС Болярка 04.06.2012 Продажба на дървесина 467,937.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3605 ДГС Болярка 02.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 465,298.05 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3010 ДГС Болярка 09.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация