Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
8202 ДГС Болярка 23.07.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги за застраховане на 28 броя служители на ТП ДГС „Болярка” при СЦДП-ДП-Габрово, ползващи служебно огнестрелно оръжие със застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”. Виж пълна информация
7545 ДГС Болярка 17.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: периодична доставка на канцеларски материали и консумативи Виж пълна информация
7291 ДГС Болярка 26.04.2013 Добив на дървесина 59,672.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7297 ДГС Болярка 24.04.2013 Продажба на дървесина 164,915.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6770 ДГС Болярка 28.03.2013 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот в с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш Виж пълна информация
Процедура № 6770 на ДГС Болярка от 28.03.2013 е прекратена!
6988 ДГС Болярка 26.03.2013 Добив на дървесина 46,982.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
6986 ДГС Болярка 25.03.2013 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: продаване на движими вещи Виж пълна информация
6833 ДГС Болярка 14.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 251,358.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6848 ДГС Болярка 14.03.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Виж пълна информация
6606 ДГС Болярка 14.02.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 2,352.90 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
6609 ДГС Болярка 13.02.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховка "Автокаско" Виж пълна информация
6620 ДГС Болярка 13.02.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 10,720.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
6019 ДГС Болярка 17.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 432,937.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5906 ДГС Болярка 30.11.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 12,612.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
5665 ДГС Болярка 05.11.2012 Добив на дървесина 7,505.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5669 ДГС Болярка 05.11.2012 Добив на дървесина 28,529.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5478 ДГС Болярка 15.10.2012 Добив на дървесина 20,026.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5319 ДГС Болярка 24.09.2012 Продажба на стояща дървесина корен 6,460.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5323 ДГС Болярка 24.09.2012 Добив на дървесина 27,320.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5327 ДГС Болярка 24.09.2012 Добив на дървесина 1,160.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация