Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16789 ДГС Болярка 28.07.2021 2129 срлп, цр, бл, злб, пкл, мжд Добив на дървесина 2,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2129 Виж пълна информация
16790 ДГС Болярка 28.07.2021 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 ак, бб, бврб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чел, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 Виж пълна информация
16741 ДГС Болярка 14.05.2021 2111, 2124 бб, бк, гбр, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 79,603.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2111, 2124 Виж пълна информация
16700 ДГС Болярка 31.03.2021 2101 ак, бб, бк, гбр, здб, лп, мжд, пкл, цр, чб, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 20,993.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2101 Виж пълна информация
16701 ДГС Болярка 31.03.2021 2121 цр, бл, лп, мжд, кгбр, кдб Добив на дървесина 11,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2121 Виж пълна информация
16671 ДГС Болярка 18.02.2021 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 32,416.64 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост - обект № 1 Виж пълна информация
16666 ДГС Болярка 11.02.2021 2118 бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, трп, цр, чб, чрш Продажба на дървесина 52,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2118 Виж пълна информация
16667 ДГС Болярка 11.02.2021 2117, 2119 бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, трп, цр, чб, чрш Добив на дървесина 108,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2117, 2119 Виж пълна информация
16617 ДГС Болярка 16.12.2020 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чдб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 349,735.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 Виж пълна информация
16619 ДГС Болярка 16.12.2020 2117 бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, трп, цр, чб, чрш Добив на дървесина 68,562.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2117 Виж пълна информация
Процедура № 16619 на ДГС Болярка от 16.12.2020 е прекратена!
16620 ДГС Болярка 16.12.2020 2118 бб, бк, здб, здгл, трп, чб Продажба на дървесина 52,037.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2118 Виж пълна информация
Процедура № 16620 на ДГС Болярка от 16.12.2020 е прекратена!
16600 ДГС Болярка 18.11.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
16581 ДГС Болярка 30.10.2020 2045 бб, бк, гбр, здб, трп Продажба на стояща дървесина корен 46,197.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2045 Виж пълна информация
16551 ДГС Болярка 14.10.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16551 на ДГС Болярка от 14.10.2020 е прекратена!
16552 ДГС Болярка 14.10.2020 2002, 2031, 2032, 2042 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 176,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2042 Виж пълна информация
16519 ДГС Болярка 28.09.2020 2043 бк, гбр, здб, кгбр, лп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 25,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2043 Виж пълна информация
16507 ДГС Болярка 24.09.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16507 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16508 ДГС Болярка 24.09.2020 2002, 2031, 2032, 2042 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 176,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2042 Виж пълна информация
Процедура № 16508 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16481 ДГС Болярка 27.08.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16481 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!
16482 ДГС Болярка 27.08.2020 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мьд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 266,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
Процедура № 16482 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!