Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17151 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 3 Лесокултурни мероприятия 18,752.05 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (отглеждане на млади насаждения без материален добив)- обект № 3 Виж пълна информация
17152 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 4 0 Лесокултурни мероприятия 14,601.64 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (механизирано отглеждане и попълване на тополови култури) - обект № 4 Виж пълна информация
17154 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 5 0 Лесокултурни мероприятия 21,129.24 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (попълване и отглеждане на горски култури) - обект № 5 Виж пълна информация
17112 ДГС Болярка 30.09.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 21,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
17100 ДГС Болярка 09.09.2022 Лесокултурни мероприятия 33,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в обект № 3 Виж пълна информация
17086 ДГС Болярка 23.08.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 30,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
Процедура № 17086 на ДГС Болярка от 23.08.2022 е прекратена!
17076 ДГС Болярка 01.08.2022 4 мжд, кгбр Лесокултурни мероприятия 2,193.91 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в обект № 4 Виж пълна информация
17071 ДГС Болярка 26.07.2022 2237; 2238 ак, кдб, цр, кгбр, мжд, ббрс, пкл Добив на дървесина 16,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2237 и 2238 Виж пълна информация
17067 ДГС Болярка 20.07.2022 2235; 2236 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, трп, чб, чрш Добив на дървесина 53,312.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2235 и 2236 Виж пълна информация
17066 ДГС Болярка 18.07.2022 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 13,193.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
17044 ДГС Болярка 02.06.2022 2216 гбр, здб, мжд, пкл, срлп, цр Добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17044 на ДГС Болярка от 02.06.2022 е прекратена!
17013 ДГС Болярка 19.04.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 77,713.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17013 на ДГС Болярка от 19.04.2022 е прекратена!
16981 ДГС Болярка 10.03.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 66,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 16981 на ДГС Болярка от 10.03.2022 е прекратена!
16982 ДГС Болярка 10.03.2022 2220; 2221 бл, кгбр, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 16,902.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - местни търговци - обекти 2220, 2221 Виж пълна информация
16985 ДГС Болярка 10.03.2022 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 24,181.62 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 1 Виж пълна информация
16901 ДГС Болярка 09.12.2021 2214, 2215, 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 103,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2215, 2216 Виж пълна информация
16840 ДГС Болярка 23.09.2021 2103, 2122 ак, бб, бк, гбр, здгл, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 48,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2103, 2122 Виж пълна информация
16841 ДГС Болярка 23.09.2021 2123, 2126, 2130 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 73,231.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2123, 2126, 2130 - местни търговци Виж пълна информация
16835 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 6,126.51 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
16836 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 3,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 3 Виж пълна информация