Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Болярка

Работно място за длъжност "специалист, лесовъдство"

Участва в планирането, изпълнението и отчитането на горскостопанските мероприятия в горските територии – държавна собственост, в обхвата на стопанството.

Резултати