ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново въвежда мерки във връзка с извънредно положение

17 Mar
2020
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново въвежда мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19:
- Контролиран достъп до Административната сграда;
- Информация за обслужване на граждани.
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч