ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Количества дървесина за местно население

01 Sep
2017
Разпределение на количествата дърва за огрев по общини, които ТП ДГС "Болярка", гр. Велико Търново, предоставя на местното население за закупуване по ценоразпис.
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч