Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Болярка

ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2022/2023 г.

13.06.2022

ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2022/2023 г.