Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Болярка

service-details

ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2020/2021 г.

19.06.2020

ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Организация за осигуряване на дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2020/2021 година