ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2020/2021 г.

19 Jun
2020
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Организация за осигуряване на дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2020/2021 година
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс:
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч