Пон - Пет 8:30 - 17:00

ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - 2023 г. Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

28.06.2023

Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на общини Велико Търново, Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, бул. "България" 23, стая 203.

За информация всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа:
За обща информация - Силвия Апостолова - 062-639940
За лесовъдски и технически въпроси - инж. Надко Найденов - 0888849563
За юридически въпроси - Мелиха Мюмюнова - 062-610716