Комуникация с пчеларските организации на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. Велико Търново

15 Jul
2019
В ТП Държавно горско стопанство „Болярка“, гр. Велико Търново,

определеният служител за осъществяване на комуникация с

пчеларските организации и пчеларите по места е инж. Надко

Найденов – заместник-директор, телефон за контакти: 0888849563.

Отговорният служител ще предоставя информация за съществуващите

площи, заети със медоносна дървесна растителност, където е

възможно поставянето на пчелини.

Подходящите площи за разполагане на пчелини по землища са:

Горско Косово - 560 ж1 - площ 4,4 ха

Горско Косово - 560 р - площ 3,4 ха

Горско Косово - 560 б1 - площ 1,0 ха

Горско Косово - 560 к - площ 0,2 ха

Горско Косово - 560 з - площ 2,6 ха

Петко Каравелово - 376 с1 - площ 2,1 ха

Петко Каравелово - 376 6 (шест) - площ 0,3
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч