ДГС „Болярка“ – гр. Велико Търново взе участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
На 16.09.2022 г. 11 служители на Държавно горско стопанство „Болярка“ – гр. Велико Търново извършиха почистване в парка около административната сграда на стопанството. Лесовъдите събраха 8 чувала с отпадъци, с приблизително тегло около 150 кг.
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч