"Горещ телефон" в ТП ДГС "Болрка", гр. В. Търново, за сигнали, свързани с Африканска чума по свинете

01 Aug
2019
Във връзка със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019г. на МЗХГ и Указания на СЦДП ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, ТП Държавно горско стопанство „Болярка“, гр. Велико Търново, разкри „Горещ телефон” – 0884565724 (до 25.08.2019 г.); 0889815925 (от 26.08.2019 г.)
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч