Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Мая Николаева 0885745450
горски стражар Милчо Стефанов 0887263745
горски стражар Николай Николов 0887795822
горски стражар Стойчо Найденов 0884679193
горски стражар / МКЕ Петър Георгиев 0889433749
технически секретар инж. Силвия Апостолова 0886019840
шофьор / МКЕ Даниел Иванов 0885745414
домакин, сграда Тереза Русанова 0885500038
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс:
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч