Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Йордан Фердинандов 0889529835 j.ferdinandov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Йордан Йорданов 0882506039 j.jordanov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Николай Николов 0887795822 n.nikolov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Стойчо Найденов 0884679193 s.naydenov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар / МКЕ Петър Георгиев 0889433749 p.georgiev.bolqrka@scdp.bg
технически секретар инж. Силвия Апостолова 0886019840 s.apostolova.bolqrka@scdp.bg
шофьор / МКЕ Даниел Иванов 0885745414
домакин, сграда Тереза Русанова 0885500038
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч