Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Христо Мънков 0885643330 h.mankov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Мерт Чолаков 0876123545 m.cholakov.bolqrka@scdp.bg
ръководител счетовоедн отдел / главен счетводител Нели Николова 0889200843 neli.nikolova.bolqrka@scdp.bg
лесничей / старши лесничей инж. Добромир Гуглов 0889088700 d.guglov.bolqrka@scdp.bg
директор инж. Йордан Бобонков 0888777859 bobonkov@scdp.bg
горски стражар Стоян Воденичаров 0889994669 s.vodenicharov.bolqrka@scdp.bg
специалист лесовъдство инж. Симона Коева 0885500036 s.koeva.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Мартин Маринов 0886736077
горски стражар Мирослав Петков 0889815925
заместник-директор инж. Надко Найденов 0888849563 n.naydenov.bolqrka@scdp.bg
лесничей / старши лесничей инж. Дончо Дончев 0889433697 d.donchev.bolqrka@scdp.bg
лесничей инж. Мартина Чанева 0885500035 m.chaneva.bolqrka@scdp.bg
лесничей инж. Борислав Бонев 0884565724 b.bonev.bolqrka@scdp.bg
експерт, стопански дейности Мелиха Мюмюнова 0887612170 m.mumjunova.bolqrka@scdp.bg
счетоводител Анелия Зарзаланова 0886018318 a.zarzalanova.bolqrka@scdp.bg
счетоводител / касиер Даниела Трифонова 0886019860 daniela.trifonova.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Васил Йорданов 0889433745 v.jordanov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Даниел Анчев 0887612169 d.anchev.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Димитър Димитров 0889433721 d.dimtrov.bolqrka@scdp.bg
горски стражар Иван Иванов 0889815922 i.ivanov.bolqrka@scdp.bg
КОНТАКТИ

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
тел. 062 / 639940
факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч