Пон - Пет 8:30 - 17:00

Наименование

ДГС Болярка

Директор

инж. Йордан Бобонков

Адрес

гр. Велико Търново, бул. "България" № 23

Телефон/Факс

062 / 639940 / 062/ 610712

Ел. поща

bolqrka@scdp.bg

Уебсайт

https://dgsbolqrka.scdp.bg

Банкова информация

Интернешънъл Асет банк АД – клон гр. Велико Търново; BIC: IABGBGSF; BG78IABG74311001182700

GPS коодринати

43.0785562|25.627157399999987