Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00222/26052023/180755 - 0573871
Дата/Час: 26.05.2023 18:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №721573 / 2023-05-04 / 116 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Ибрям Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 6
Пътува до:
Получател: Ибрям Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 6
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зебил - улица първа 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2263АХ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Борисов
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.42 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.42 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.52 м³