Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00505/26052023/162508 - F5B6476
Дата/Час: 26.05.2023 16:26
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "ОМУРТАГ" 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: "ЛОВЕЛА" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: , ЕИК: 117636317
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - Северозападна Промишлена Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ5348ТМ
Номер на ремарке: С4049ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Виктор Станчев
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 18.72 м³
Общо: 3 бр. / 39 пр.м³ / 18.72 м³
Всичко: 5 бр. / 59 пр.м³ / 28.72 м³