Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00220/26052023/160154 - 8EH15EE
Дата/Час: 26.05.2023 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №721573 / 2023-05-04 / 116 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Дургут Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 8
Пътува до:
Получател: Дургут Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 8
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зебил - улица първа 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ4561ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Алекс Иванов
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³