Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00248/26052023/145654 - 52B102J
Дата/Час: 26.05.2023 14:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №718693 / 2023-03-31 / 318 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - портал Каракуз
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 14.26 м³
Общо: 1 бр. / 23 пр.м³ / 14.26 м³
Всичко: 1 бр. / 23 пр.м³ / 14.26 м³