Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4524/00007/17012022/160545 - 8189AC6
Дата/Час: 17.01.2022 16:06
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ ОРЕЛ-КЕМАЛ ХОДЖЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, адрес: , ЕИК: 104005654
Пътува до:
Получател: жиойл ЕООД, обл. Сливен, общ. Сливен, с. Бяла, адрес: ул.Чумерна 6, ЕИК: 201239681
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: с. Бяла - ул.Чумерна 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН2569КА
Километри: 0
Превозва се от: желю тодоров
Спедитор: Пламен Шикилев (А5864)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³