Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00084/17012022/150616 - A645I07
Дата/Час: 17.01.2022 16:01
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - ..........
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Тодов Анастасов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 80
Куб.м³ 18.2 м³
Общо: 80 бр. / 18.2 м³
Всичко: 80 бр. / 18.2 м³