Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00020/17012022/161922 - BF3E740
Дата/Час: 17.01.2022 15:57
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Незир Хамид Незир, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Орешене, адрес: ул Първа 49
Пътува до:
Получател: Незир Хамид Незир, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Орешене, адрес: ул ул Първа 49
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Орешене - ул ул Първа 49
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³