Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00044/17012022/155356 - C9CO847
Дата/Час: 17.01.2022 15:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642226 / 2022-01-04 / 1088 / д
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0310АТ
Километри: 0
Превозва се от: Азис Илхан
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.48 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.48 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³