Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00083/17012022/145729 - 1A6D3FB
Дата/Час: 17.01.2022 15:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648213 / 2022-01-12 / 1135 / з
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - ..........
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6336АН
Номер на ремарке: РР0117ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Юсуф Мусов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 34
Куб.м³ 8.5 м³
Общо: 34 бр. / 8.5 м³
Всичко: 34 бр. / 8.5 м³