Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00019/17012022/160335 - F3BF845
Дата/Час: 17.01.2022 15:42
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Гюрсел Дурмасов Равялиев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Яребица, адрес: ул Седма 8
Пътува до:
Получател: Гюрсел Дурмасов Равялиев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Яребица, адрес: ул Седма 8
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Яребица - ул Седма 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³