Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00035/17012022/161013 - 1935CKA
Дата/Час: 17.01.2022 15:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645826 / 2022-01-07 / 1176 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хърсово - мобилен обект
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05153
Километри: 0
Превозва се от: Николай Тончев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Колове
Брой 100
Куб.м³ 4 м³
Общо: 100 бр. / 4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 60
Куб.м³ 9 м³
Общо: 60 бр. / 9 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 161 бр. / 2 пр.м³ / 14 м³