Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00008/17012022/153822 - 7D51EFB
Дата/Час: 17.01.2022 15:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №646983 / 2022-01-10 / 128 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9563КА
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Великов
Спедитор: Ниази Исмаилов (Б-3444)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9.9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³