Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00019/17012022/153911 - FDY4LMA
Дата/Час: 17.01.2022 15:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640712 / 2021-12-30 / 348 / и
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - разклон усое
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7429КС
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Георгиев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³