Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10246/00002/17012022/152046 - D305E49
Дата/Час: 17.01.2022 15:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №646995 / 2022-01-10 / 9 / ж
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Пътува до:
Получател: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - ул. "Бикла" № 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3954ВА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Тодоров
Спедитор: Венцислав Иванов (Б3797)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 2.33 м³
Общо: 14 бр. / 2.33 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 8
Куб.м³ 0.81 м³
Общо: 8 бр. / 0.81 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 18
Куб.м³ 3.81 м³
Общо: 18 бр. / 3.81 м³
Всичко: 40 бр. / 6.95 м³