Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4493/00001/17012022/151022 - 6C47834
Дата/Час: 17.01.2022 15:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642148 / 2022-01-04 / 288 / ч
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: Биати-Бг ЕООД, обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, адрес: Родопи 5, ЕИК: 115896375
Направление: Обл. Пловдив, Общ. Раковски
Адрес: гр. Раковски - Родопи 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3613ТР
Номер на ремарке: РВ3513ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Танев
Спедитор: Даниел Анчев (1500)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 58 пр.м³
Куб.м³ 31.9 м³
Общо: 1 бр. / 58 пр.м³ / 31.9 м³
Всичко: 1 бр. / 58 пр.м³ / 31.9 м³