Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00002/17012022/150953 - 150F29F
Дата/Час: 17.01.2022 15:10
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.44 м³
Общо: 2 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 3 бр. / 22 пр.м³ / 10.44 м³