Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00016/17012022/151955 - 4EB42NL
Дата/Час: 17.01.2022 14:59
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Пътува до:
Получател: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Ул. Хаджи Димитър 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8582ВК
Номер на ремарке: РР1656ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Костадин Костадинов
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 30
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 30 бр. / 10.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 52
Куб.м³ 14.04 м³
Общо: 52 бр. / 14.04 м³
Всичко: 82 бр. / 24.84 м³