Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10769/00020/17012022/144742 - D7EB2B0
Дата/Час: 17.01.2022 14:50
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул.Алеко Константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ГКПП СИЛИСТРА-РУМЪНИЯ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ГКПП СИЛИСТРА-РУМЪНИЯ
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ГКПП СИЛИСТРА-РУМЪНИЯ
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9640РВ
Номер на ремарке: СС1270ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Цонев
Спедитор: Йордан Балканджиев (Б 5753)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 51 пр.м³
Куб.м³ 27.54 м³
Общо: 4 бр. / 51 пр.м³ / 27.54 м³
Всичко: 4 бр. / 51 пр.м³ / 27.54 м³