Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00081/17012022/135257 - E94IY2R
Дата/Час: 17.01.2022 14:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648213 / 2022-01-12 / 1135 / з
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2041АХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Бъчваров
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 18
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 18 бр. / 3.6 м³
Всичко: 18 бр. / 3.6 м³