Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10659/00002/17012022/151204 - 05E782D
Дата/Час: 17.01.2022 14:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645782 / 2022-01-07 / 130 / г2
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ЕТ СТОЯН ДЕЛИЙСКИ, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ СТОЯН ДЕЛИЙСКИ, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Бъчвари
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4870ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Младен Иванов
Спедитор: Мариян Батаклиев (Б5252)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³