Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00026/17012022/144436 - FHED194
Дата/Час: 17.01.2022 14:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648856 / 2022-01-13 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Невин Салиев, обл. Русе, общ. Русе, с. Семерджиево, адрес:
Пътува до:
Получател: Невин Салиев, обл. Русе, общ. Русе, с. Семерджиево, адрес: ул Добруджа 6
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Семерджиево - ул Добруджа 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: 01162Р
Номер на ремарке: 01168Р
Километри: 0
Превозва се от: Янко Филев
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Липа
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³