Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00032/17012022/144147 - BX6556C
Дата/Час: 17.01.2022 14:42
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. Русофили 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 5.6 м³
Всичко: 2 бр. / 17 пр.м³ / 7.1 м³