Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00009/17012022/143954 - 5CM7ECR
Дата/Час: 17.01.2022 14:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644394 / 2022-01-06 / 162 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гатер Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВН
Километри: 0
Превозва се от: Реджеб Мустафов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.85 м³
Общо: 5 бр. / 1.85 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 3.86 м³
Общо: 18 бр. / 3.86 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 12
Куб.м³ 1.37 м³
Общо: 12 бр. / 1.37 м³
Всичко: 35 бр. / 7.08 м³