Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00042/17012022/143859 - 6BAO94I
Дата/Час: 17.01.2022 14:39
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Лесгрийн ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: гр. Дулово, ул.,,Младост" № 11, ЕИК: 201897302
Пътува до:
Получател: Лесгрийн ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: гр. Дулово, ул.,,Младост" № 11, ЕИК: 201897302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - база Калипетрово
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8920АК
Номер на ремарке: С8596ЕР
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Атанасов
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 1.92 м³
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 7.36 м³
Общо: 1 бр. / 7.36 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 10 м³
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 4 бр. / 6 пр.м³ / 22.58 м³